Home Contact

Nika Lanka
Dijkstra Drang en Bouwhekkenverhuur Leeuwarden
Rabobank
SkarWeb Internet Scharsterbrug
Fledderus Belettering Oosterwolde
Autobedrijf Van der Veen

Evenementen

2011-07-03 - Gebroeders Stroetinga Classic


Terug naar overzicht

Gebroeders Stroetinga Classic

Start: Eetcafé By Bouma, Boerestreek te Appelscha
Starten vanaf 9.00 uur

Voorinschrijving mogelijk via:

mholtrop@swpo.nl
hielkestroetinga@wanadoo.nl

  

Start inschrijving:           Vanaf 9.00 uur tm 14.00 uur

Regelement:
Gebroeders Stroetinga Classic is een toertocht, geen wedstrijd;
Deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen;
Deelnemers rijden voor eigen risico. 
Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen  aanspraken van derden. 
Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
Deelnemers dienen de aan wijzigingen van de politie en de organisatie in acht te nemen
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af  te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid  van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er 
bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
Dragen van fietshelm is verplicht