Home Contact

Nika Lanka
Dijkstra Drang en Bouwhekkenverhuur Leeuwarden
Rabobank
SkarWeb Internet Scharsterbrug
Fledderus Belettering Oosterwolde
Autobedrijf Van der Veen

Evenementen

2013-07-07 - Clinc / classic Gebroeders Stroetinga


Terug naar overzicht
 
Classic / Clinic Gebr. Stroetinga; een toertocht welke wordt verreden door de Stellingenwerven met als start:
 
Helaas hebben we moeten besluiten de Stroetinga clinc niet door te laten gaan i.v.m. de geringe aanmeldingen. De classic gaat uiteraard wel door. Start vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur.


Eetcafe - Bowling By Bouma
Boerestreek te Appelscha
 
  
 

Voorinschrijving clinic via:
 
Start clinic: 10.00 uur
 
Bij voldoende deelname straten we vanaf  10.00 uur met de clinic onder leiding van Arjan en Wim Stroetinga. Tijdens de clinc worden er aanwijzigingen gegeven door deze beide topsporters. Na ongeveer twee uur fietsen staan er broodjes en drank klaar voor de deelnemers.
 
Voorinschrijving classic mogelijk via:
 
Start inschrijving classic: Vanaf 9.00 uur tm 14.00 uur

Regelement classic / clinic:
Gebroeders Stroetinga Classic is een toertocht, geen wedstrijd;
Deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen;
Deelnemers rijden voor eigen risico.
Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden.
Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
Deelnemers dienen de aan wijzigingen van de politie en de organisatie in acht te nemen
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er
bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
Dragen van fietshelm is verplicht